bg
Lắng nghe và thấu hiểu làn da Việt

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội
Sally Beauty tham gia hiến máu nhân đạo 2023
Sally Beauty tham gia hiến máu nhân đạo 2023

Sally Beauty hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM.

Sally Beauty chung tay vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19
Sally Beauty chung tay vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19
Sally Beauty và chiến lược hướng về cộng đồng
Sally Beauty và chiến lược hướng về cộng đồng
Trao Tết yêu thương tại Mái ấm Phúc Lâm (Đồng Nai)
Trao Tết yêu thương tại Mái ấm Phúc Lâm (Đồng Nai)